Cynthia Beijdorff

Tel: 06-105 795 44
Email: cynthia@cynthiabeijdorff.nl

Wet Privacy

Privacyverklaring conform wet AVG, ingaande 25 mei 2018, aangepast 1 oktober 2023
In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe Cynthia Beijdorff, praktijk voor hypnotherapie, coaching en counseling omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website en van haar cliënten. Door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Cynthia Beijdorff, praktijk voor coaching en counseling, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.
Cynthia Beijdorff, praktijk voor hypnotherapie, coaching en counseling gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Cynthia Beijdorff, praktijk voor hypnotherapie, coaching en counseling passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Met welk doel verzamelen wij gegevens?
Cynthia Beijdorff, praktijk voor hypnotherapie, coaching en counseling registreert gegevens van gebruikers en cliënten zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het email-adres, (mobiele) telefoonnummer en de geboortedatum. Ook door cliënt verstrekte gegevens zoals huisarts, medische achtergrond en ziektekostenverzekeraar. In het geval van een drie-partijencontract tevens gegevens omtrent werkgever/werkplek. Deze gegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en het uitvoeren van activiteiten van de praktijk voor hypnotherapie, coaching en counseling.

Contact- of aanmeldformulier & e-mail
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Nieuwsbrief
Wij versturen enkele malen per jaar een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Cynthia Beijdorff, praktijk voor hypnotherapie, coaching en counseling.
NB, jouw gegevens als cliënt vallen ook onder andere wetgeving als WGBO en Wkkgz.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Gegevens van cliënten blijven bewaard tot 7 jaar nadat een cliënt voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen, of een leverancier een product of dienst heeft geleverd.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met cynthia@cynthiabeijdorff.nl. U heeft ten allen tijde recht om in de praktijk uw dossier in te zien.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar cynthia@cynthiabeijdorff.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Niet akkoord met verstrekken van uw persoonsgegevens?
Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om het contract of overeenkomst uit te voeren. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u dit, voordat de overeenkomst wordt gesloten aan ons door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Wij maken binnen onze organisatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Laatste wijziging: 1 oktober 2023